Vennesla kulturhus

Kulturhuset i Vennesla ble tatt i bruk i oktober 2011. Da var det nye biblioteket ferdig og knyttet sammen med det gamle samfunnshuset. I huset er administrasjonen for Enhet for kultur lokalisert, og bygget inneholder bibliotek, foajee, kino-/forsamlingssal, kontorer, kafe og diverse møterom.

Bygget er tegnet av Arkitektfirmaet Helen og Hard og har fått flere priser:

- Årets trebyggeri 2011.
- Statens byggeskikkspris 2012
- Pris for universell utforming fra Vest-Agder fylkeskommune 2012.