Spareskillingsbanken

Spareskillingsbanken har eksistert i Kristiansand siden 1877 og er den siste rene gjenværende kristiansandsbank. Spareskillingsbanken er en servicebedrift som skal dekke området finansielle tjenester til publikum.

Visjon

Spareskillingsbanken skal være den foretrukne og anbefalte bankforbindelsen i vårt marked.

Verdier

Spareskillingsbankens kjerneverdier er:

  • engasjert
  • tilgjengelig
  • personlig
  • kompetent
  • Produkt: Fasadeskilt