Returkraft

Returkraft driver energigjenvinningsanlegget på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift våren 2010, og tar imot ca 130 000 tonn restavfall pr år fra hele Agder. Energien i avfallet gjenvinnes i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Energiproduksjonen ved anlegget tilsvarer det årlige forbruket til nesten 20 000 eneboliger.

Det er avfallshåndtering som har framtiden for seg!

  • Produkt: Fasadeskilt