Otera

Otera er et av Norges største elektroentreprenørselskaper med spisskompetanse innen kraft, tele, samferdsel og industri. Otera er en del av Agder Energi konsernet, og er landsdekkende med hovedkontor i Kristiansand. Reklamestasjonen har rammeavtale på dekorering av alle kjøretøy tilhørende Otera.

  • Produkt: Bildekor