Næringsforeningen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av landets største, og arbeider for å skape vekst i regionen.

Vi skal fremme næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Dette skal vi gjøre ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en attraktiv samarbeidspartner. Vi setter fokus på regionens næringsliv gjennom våre aktiviteter, næringslivsmagasinet SPENN og digital kommunikasjon som nyhetsbrev og internett. Næringsforeningen deltar også i ulike fora som arbeider med næringspolitiske spørsmål.

  • Produkt: Bildekor