Vestby kulturkvartal er et estetisk og arkitektonisk signalbygg som skal fungere som et inkluderende samlingspunkt i kommunen. 
Det skal være en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Bygget inneholder bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé, kontorer. 

Vi har levert utvendig fasadeskilt, samt innvendig skilt og dekor. 

  • Produkt: Fasadeskilt, Innvendige skilt/interiør